Bureau 

Schuldvrij 

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder vind u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Volgens de wet
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het beantwoorden van vragen en aanmelding(en) bij Bureau Schuldvrij voor uitvoering van de werkzaamheden en voor zover in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

Beveiligd
We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens (e-mailadres) passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database
.

Cookies
Bureau Schuldvrij.nl gebruikt geen cookies.

Vragen?
Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene verordening gegevensbescherming.
Heeft u na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van uw privacy op deze site, dan kunt u contact opnemen met Bureauschuldvrij.nl via info@bureauschuldvrij.nl.

E-mailen
Bellen