Bureau 

Schuldvrij 

Schuldhulpverlening


Schuldhulpverlening begint met aanmelding en een intake-gesprek. Hierna kan worden vastgesteld of er sprake is van een problematische schuldsituatie. Is dit niet het geval, maar zijn er wel schulden aanwezig dan kunnen wij een traject starten met stabilisatie van de situatie en een 100% betaling aan schuldeisers, al dan niet in combinatie met budgetbeheer/budgetbegeleiding. Is er wel sprake van een problematische schuldsituatie dan wordt er een traject schuldregeling opgestart (minnelijk schuldentraject), dit vrijwel altijd in combinatie met budgetbeheer.

Als schuldhulpverlener regelen wij het vrijwillige minnelijk schuldentraject. 

Wij:

  • maken een saneringsplan om jouw schulden op te lossen
  • stellen een overeenkomst met je op
  • treffen betalingsregelingen met jouw schuldeisers
  • betalen (in het begin) jouw vaste lasten
  • betalen jouw week/maandgeld voor je dagelijkse uitgaven

Het minnelijke traject kent 2 manieren om je met schulden te helpen:

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling nemen wij contact op met jouw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. Gaan zij allemaal akkoord? In een periode van 36 maanden wordt dan zoveel mogelijk geld opzij gezet om de schuldeisers te betalen. Wat er aan schuld overblijft, hoeft dan niet meer te worden betaald (tenzij er niet saneerbare schulden zijn).

Schuldsanering

Bij schuldsanering wordt een lening aan jou verstrekt: een saneringskrediet. Je krijgt deze lening van de gemeentelijke krediet- of stadsbank. De schuldeisers worden in één keer afbetaald (bepaald percentage van het schuldbedrag) en heb je alleen de bank als schuldeiser. Alle schuldeisers moeten wel akkoord zijn. Je moet de lening binnen 36 maanden met rente terugbetalen.


Dwangakkoord

Willen jouw schuldeisers niet meewerken? Dan kun je de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Wij helpen je bij de aanvraag. Bij een dwangakkoord kom je alsnog in een minnelijk schuldentraject, omdat de rechter de schuldeisers dwingt om mee te werken.

Geeft de rechter geen toestemming voor een dwangakkoord? Dan kun je de rechter vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp). Ook hierbij zullen wij je helpen deze stap te zetten.

Bij het traject schuldbemiddeling komt bijna altijd budgetbeheer in beeld, soms budgetbegeleiding, afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie, dit wordt beoordeeld door de schuldhulpverlener in overeenstemming met cliënt. Als dit het geval is, worden de opstartkosten hiervan niet in rekening gebracht.

Het kan voorkomen, dat je na een intake-gesprek, niet in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, dit is het geval indien:

  • je eerder een traject hebt doorlopen
  • je een schuld hebt door fraude, straf- of bestuursboete
  • je geen geldige verblijfsvergunning heeft


Schuldhulpverlening is geheel vrijwillig (al dan niet doorverwezen). Nadat een overeenkomst met Bureau Schuldvrij is getekend start het schuldhulpverleningstraject.

 

E-mailen
Bellen