Bureau 

Schuldvrij 

Budgethulp

Budgethulp (ontzorging) bieden wij aan mensen die (tijdelijk) niet of nog niet in staat zijn zelfstandig hun financiële belangen te behartigen, ook na het traject van budgetbeheer aan te raden voor reeds bestaande cliënten als extra ondersteuning. 

Budgethulp werkt ongeveer hetzelfde als budgetbegeleiding maar hier komt meer persoonlijk contact bij kijken en wordt de financiële administratie door Bureau Schuldvrij ondersteund en begeleid. Regelmatig bespreken wij het budgetplan dat wij samen met je opstellen, nemen de uitgaven en inkomsten door (bijhouden van een kasboek) en inventariseren we eventuele schulden.

Het doel is financiële zelfstandigheid. Budgethulp is geheel vrijwillig (al dan niet doorverwezen) en na het intake-gesprek zal duidelijk worden hoe lang je deze hulp nodig hebt of denkt te hebben, echter na tussentijdse evaluatie kan deze periode worden verkort of verlengd. Nadat een overeenkomst met Bureau Schuldvrij is getekend start de budgethulp.

Voor eventuele vergoeding van de kosten van budgethulp kan Bureau Schuldvrij voor jou bijzondere bijstand aanvragen, afhankelijk van jouw gemeente en inkomen.  Als deze kosten niet worden vergoed hanteert Bureau Schuldvrij een vast bedrag per maand wat in het budget past, afhankelijk van de inkomsten/uitgaven.

 

E-mailen
Bellen