Bureau 

Schuldvrij 

Budgetbeheer


Budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten en het verrichten van betalingen, overeenkomstig het vastgestelde budgetplan. Er wordt altijd samen met jou een budgetplan opgesteld. Het doel van budgetbeheer is het garanderen dat betalingen tijdig gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.

Bureau Schuldvrij biedt drie verschillende vormen van budgetbeheer aan: 

Budgetbeheer Basis

Bij budgetbeheer basis worden de vaste lasten betaald (huur, energie, water, ziektekosten en noodzakelijke verzekeringen). Er zijn geen (problematische) schulden aanwezig.

Budgetbeheer Extra

Bij budgetbeheer extra worden de vaste lasten betaald, (bestaande) betalingsregelingen met schuldeisers en wordt gespaard voor grote (jaarlijks terugkerende) uitgaven bijv. eigen bijdrage/risico ziektekosten of eindafrekening energie. Er zijn geen nieuwe schulden.

Budgetbeheer Compleet

Bij budgetbeheer compleet worden alle financiële zaken geregeld en beheerd door Bureau Schuldvrij. Bij (problematische) schulden zal er zo snel mogelijk contact gezocht worden met de schuldeiser(s) en regelingen/afspraken worden gemaakt, de communicatie zal ook niet verder met jou verlopen maar direct met Bureau Schuldvrij, als schuldhulpverlener. Zo nodig wordt eerst de financiële situatie gestabiliseerd waarbij in ieder geval alle vaste lasten worden doorbetaald. Hierdoor kan het budgetplan regelmatig worden bijgeschaafd, altijd met jou in overleg. Deze vorm van budgetbeheer kan een langdurig traject zijn, hierover wordt met je gesproken in een persoonlijk gesprek (intake-gesprek).

Bij budgetbeheer wordt de bankrekening waarop alle inkomsten binnenkomen en uitgaven uitgaan ten allen tijde (mede)beheerd door Bureau Schuldvrij. Je krijgt een eigen bankrekening (met bankpas) waarop, in overleg, wekelijks of maandelijks jouw (leef)geld wordt gestort. In de overeenkomst met Bureau Schuldvrij wordt dit vastgelegd. 

Budgetbeheer is geheel vrijwillig (al dan niet doorverwezen). Nadat een overeenkomst met Bureau Schuldvrij is getekend start het budgetbeheer.

Voor eventuele vergoeding van de kosten van budgetbeheer kan Bureau Schuldvrij voor jou bijzondere bijstand aanvragen, afhankelijk van jouw gemeente en inkomen. Als deze kosten niet worden vergoed hanteert Bureau Schuldvrij een vast bedrag per maand wat in het budget past, afhankelijk van de inkomsten/uitgaven.


 

E-mailen
Bellen